Methylene Chloride

Methylene Chloride, M.C

0 ₫

 
MC là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh và có mùi giống mùi của ether MC hoà tan tốt nhiều loại nhựa, sáp, chất béo, ethanol, các dung môi có clo khác nhưng hoà tan trong nước rất ít.
Mua hàng