Dung môi công nghiệp

Isopropyl alcohol ( I.P.A ) C3H8O

0 ₫

isopropanol , propan-2-ol , 2-propanol

Mua hàng

Toluene

0 ₫

Dung môi Toluen là một chất lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, ether, acetone và hầu hết các dung môi hữu cơ khác, tan ít trong nước, là một dẫn xuất của Benzene trong đó một nguyên tử Hidro được thay thể mởi một nhóm Methyl (-CH3).

Mua hàng

Iso - butanol C4H10O

0 ₫

Isobutyl alcohol, IBA, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropyl alcohol, Isopropylcarbinol

Mua hàng

N-butanol

0 ₫

N-Butanol là loại cồn có độ bay hơi vừa. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và là chất lỏng hút ẩm nhẹ, có mùi đặc trưng.

Mua hàng

Cyclohexanone, Dầu ông già C6H12O

0 ₫

Oxocyclohexane, pimelic ketone, cyclohexyl ketone,CYC

Mua hàng

M.E.K ( Methyl Ethyl Ketone ) C4H8O

0 ₫

Ethyl methyl ketone; Methyl ethyl ketone (deprecated); MEK; 2-Butanone; Methylpropanone; Ethylmethylketone; Methylacetone.

Mua hàng

METHYL ISO BUTYL KETONE, M.I.B.K

0 ₫

M.I.B.K là chất lỏng trong suốt, không màu, bền, có độ bay hơi vừa phải, nhiệt độ sôi tương đối cao và có mùi đặc trưng. M.I.B.K trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ và chỉ tan ít trong nước.

Mua hàng

Butyl Acetate, N-Butylacetate C6H12O2

0 ₫

 dầu chuối, Butyl Acetic Ester, BAC, n-butyl acetate

Mua hàng

Isophorone C9H14O

0 ₫

Isophorone là chất lỏng, màu vàng nhạt, co khả năng hòa tan tốt.

Mua hàng