Dung môi công nghiệp

Methylene Chloride, M.C

0 ₫

 
MC là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh và có mùi giống mùi của ether MC hoà tan tốt nhiều loại nhựa, sáp, chất béo, ethanol, các dung môi có clo khác nhưng hoà tan trong nước rất ít.
Mua hàng

BUTYL CELLOSOLVE

0 ₫

Ethylene Glycol Monobutyl Ether, Butyl Glycol,BCS

Mua hàng

C.A.C, Cellosolve acetate C6H12O3

0 ₫

CAC  là chất lỏng không màu, có mùi nhẹ, có thể hòa tan nhiều loại nhựa tự nhiên và tổng hợp, tốc độ bay hơi tương đối chậm, tan hoàn toàn trong nước.

Mua hàng

ACETONE C3H6O

0 ₫

(CH3)2CO; Dimetyl formandehit

Mua hàng