Công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất Việt Thái

Công ty TNHH thương mại và sản xuất hóa chất Việt Thái (27 Sản phẩm)

Toluene

0 ₫

Dung môi Toluen là một chất lỏng khúc xạ, trong suốt, không màu, độ bay hơi cao, có mùi thơm nhẹ, không tan trong cồn, ether, acetone và hầu hết các dung môi hữu cơ khác, tan ít trong nước, là một dẫn xuất của Benzene trong đó một nguyên tử Hidro được thay thể mởi một nhóm Methyl (-CH3).

Mua hàng

Iso - butanol

0 ₫

Tên sản phẩm ISO – BUTANOL, 2-Butanol, secondary Butyl Alcohol Công thức hóa học CH3(CH2)3OH Mã số 02 Giá Theo thị trường Tên loại sản phẩm DUNG MÔI - SOLVENT Tiêu chuẩn an toàn Cung cấp theo lô Tiêu chuẩn kỹ thuật Cung cấp theo lô Tính năng ISO - Butanol là một dung môi quan trọng trong công nghiệp sơn bề mặt, có tính chất hoà tan tốt nhiều loại nhựa tự nhiên và nhựa tổng hợp như : nhựa ureas,..

Mua hàng

N-butanol

0 ₫

N-Butanol là loại cồn có độ bay hơi vừa. Nó tan một phần trong nước ở nhiệt độ thường và là chất lỏng hút ẩm nhẹ, có mùi đặc trưng.

Mua hàng

Cyclohexanone

0 ₫

CYC là một dung môi có độ bay hơi vừa, có khả năng hoà tan tốt nhiều chất hữu cơ, là nguyên liệu ban đầu cho quá trình tổng hợp. CYC tinh khiết là chất lỏng trong suốt, có độ sôi cao, có mùi ketone đặc trưng. Nó hoà tan các dung môi hữu cơ nhưng không tan trong nước.CYC tinh khiết có thể bị vàng.  Khả năng hoà tan : Hoà tan các dẫn xuất cellulose như : cellulose nitrate, cellulose acetate, cellulose acetobutyrate, ethyl cellulose, cao su clo hoá, polymer vinyl chloride: vinyl chloride tinh khiết, vinyl chloride clo hoá.  

Mua hàng

M.E.K ( Methyl Ethyl Ketone )

0 ₫

MEK là một chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi, có mùi khá mạnh. Nó có khả năng hoà tan tốt nhựa vinyl, nhựa tổng hợp, cellulose acetate và nhiều loại cao su.

Mua hàng

Methanol

0 ₫

Methanol là chất lỏng trong suốt, không màu, tan hoàn toàn trong nước. Methanol là loại alcohol chính.Nó là một dung môi phân cực và cháy với ngọn lửa không phát sáng.

Mua hàng

Isophorone

0 ₫

Isophorone là chất lỏng, màu vàng nhạt, co khả năng hòa tan tốt.

Mua hàng

Methylene Chloride, M.C

0 ₫

 
MC là chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi nhanh và có mùi giống mùi của ether MC hoà tan tốt nhiều loại nhựa, sáp, chất béo, ethanol, các dung môi có clo khác nhưng hoà tan trong nước rất ít.
Mua hàng

METHYL ISO BUTYL KETONE, M.I.B.K

0 ₫

M.I.B.K là chất lỏng trong suốt, không màu, bền, có độ bay hơi vừa phải, nhiệt độ sôi tương đối cao và có mùi đặc trưng. M.I.B.K trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ và chỉ tan ít trong nước.

Mua hàng