Than cốc

Than cốc

  • NH_00000370
Thông tin chi tiết:  Than cốc được sử dụng để nung chảy gang (cốc lò cao) cũng như làm nhiên liệu không                                    khói chất lượng cao, làm chất khử trong các công nghệ luyện kim từ quặng sắt, các                                            chất làm tơi trong phối liệu.
Sản phẩm liên quan: 
 
Hỗ trợ dịch vụ: Tel: 0242.2207818/ Fax : 0242.2207819/ Email: Sales.vietthaigroup@gmail.com /Sales@vietthaigroup.vn
 
Phương thức thanh toán: Thỏa thuận


 

 Sản phẩm dẫn xuất của than đá, chỉ còn chứa rất ít chất dễ bay hơi, dùng làm nhiên liệu trong những  đốt liên tục hoặc nén thành bánh rất chắc dùng trong các  luyện kim.