CÔNG TY TNHH TM & SX HÓA CHẤT VIỆT THÁI
Chính sách nhân sự
Tác giảAdministrator

Chính sách nhân sự:

Ở Việt Thái, Chúng tôi xây dựng môi trường làm việc cởi mở, chia sẻ, là nơi nuôi dưỡng những đam mê hoài bão của mỗi cá nhân, chúng tôi coi sự phát triển trong sự nghiệp của mỗi cá nhân chính là sự phát triển của cả một tập thể. Với phương trâm luôn đặt con người vào vai trò trung tâm, chúng tôi luôn lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được phát huy điểm mạnh, khơi dậy tiềm năng và tự tin để toả sáng. Bên cạnh đó, chúng tôi xây dựng các chính sách đào tạo nhân sự cũng như tạo động lực để mỗi cá nhân phát triển và hoàn thiện bản thân mình.