KETONES

Cyclohexanone, Dầu ông già C6H12O

0 ₫

Oxocyclohexane, pimelic ketone, cyclohexyl ketone,CYC

Mua hàng

M.E.K ( Methyl Ethyl Ketone ) C4H8O

0 ₫

Ethyl methyl ketone; Methyl ethyl ketone (deprecated); MEK; 2-Butanone; Methylpropanone; Ethylmethylketone; Methylacetone.

Mua hàng

METHYL ISO BUTYL KETONE, M.I.B.K

0 ₫

M.I.B.K là chất lỏng trong suốt, không màu, bền, có độ bay hơi vừa phải, nhiệt độ sôi tương đối cao và có mùi đặc trưng. M.I.B.K trộn lẫn với hầu hết các dung môi hữu cơ và chỉ tan ít trong nước.

Mua hàng

ACETONE C3H6O

0 ₫

(CH3)2CO; Dimetyl formandehit

Mua hàng