ESTERS

Isobutyl Acetate C6H12O2

0 ₫

2-methylpropyl ethanoate or β-methylpropyl acetate, N-Butyl acetate, Xăng thơm

Mua hàng

Butyl Acetate, N-Butylacetate C6H12O2

0 ₫

 dầu chuối, Butyl Acetic Ester, BAC, n-butyl acetate

Mua hàng

C.A.C, Cellosolve acetate C6H12O3

0 ₫

CAC  là chất lỏng không màu, có mùi nhẹ, có thể hòa tan nhiều loại nhựa tự nhiên và tổng hợp, tốc độ bay hơi tương đối chậm, tan hoàn toàn trong nước.

Mua hàng