ALCOHOLS

N-Butanol

0 ₫

Số CAS: 71-36-3
Công thức: C4H10O

Mua hàng

Isopropyl alcohol ( I.P.A ) C3H8O

0 ₫

isopropanol , propan-2-ol , 2-propanol

Mua hàng

Iso - butanol C4H10O

0 ₫

Isobutyl alcohol, IBA, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropyl alcohol, Isopropylcarbinol

Mua hàng

Methanol CH3OH

0 ₫

Cồn methanol công nghiệp, Dung môi công nghiệp cồn methanol. CH3OH, Metanol, cồn công nghiệp methanol, hóa chất methanol.

Mua hàng

Ethanol 96%

0 ₫

Ethanol thực phẩm, Cồn thực phẩm, Absolute alcohol, alcohol, cologne spirit, drinking alcohol, ethane monoxide, ethylic alcohol, EtOH, ethyl alcohol, ethyl hydrate, ethyl hydroxide, ethylol, grain alcohol, hydroxyethane, methylcarbinol

 

Mua hàng