H3PO4, phosphoric acid

H3PO4, phosphoric acid

  • NH_00000362
Thông tin chi tiết
Sản phẩm liên quan
Hỗ trợ dịch vụ
Phương thức thanh toán
Axit photphoric là bán thành phẩm trong quá trình sản xuất phân bóndược phẩmthức ăn gia súc; làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, chất tẩm gỗ chống cháy, chất chống ăn mòn kim loại